Veelgestelde vragen

Liftservice

Hoeveel parkeerplaats moet ik voorzien voor de verhuislift?


Onze verhuisliften worden getrokken door een voertuig. De totale lengte bedraagt 10 meter of minsten 2 parkeerplaatsen.




Hoe wordt de tijd gerekend voor een liftservice?


Voor het eerste uur hebben wij een vaste forfaitaire prijs, afhangekelijk van waar U woont. Het eerste uur is de tijd vanaf wij bij U aankomen tot de volgende 60 minuten. Het opstellen en afbreken van de lift zit hierbij inbegrepen. Afhangkelijk van de situatie doen wij gemiddeld 7 minuten voor het opstellen van de lift en 5 minuten voor het afbreken van de lift. Soms moeten wij bijzondere bescherming voorzien om schade te voorkomen. In de resterende tijd kan U volop gebruik maken van de verhuislift. Onze ervaring leert, dat U op deze tijd toch al een grote inboedel naar boven of beneden kan brengen. Loopt het toch uit... dan rekenen wij U een supplement van 18.5 euro aan per extra 15 minuten. De boodschap is wel.... als U zich goed voorbereid, zal er efficiënter gewerkt kunnen worden.




Wat mag ik van de bediener verwachten?


Een liftservice houdt in, dat 1 persoon van Multy Service met de verhuislift naar uw adres komt. Deze persoon stelt de verhuislift op en breekt die nadien ook terug af. Tijdens het gebruik van de verhuislift kijkt deze persoon er nauwlettend op toe dat alles veilig verloopt. Bij een liftservice plaatst U alles op de verhuislift en haalt U er ook alles van af.




Wat gebeurt er bij slecht weer?


De weergoden kunnen stokken in de wielen steken. Bij regen en sneeuw bepaalt U of er verder gewerkt wordt. U bent verantwoordelijk voor het inpakken van uw spullen. Wanneer er veel wind is, boven de 45 km/uur, dan mag de verhuislift niet opgesteld worden en moeten de activiteiten stop gezet worden.




Er worden nieuwe meubelen geleverd, maar ik weet niet hoe laat. Hoe moet ik mijn verhuislift vastleggen?


U kan uw leverancier meedelen dat U ter plaatse een verhuislift gaat voorzien. De meeste leveranciers boeken de levering dan als eerste in de morgen of in de namiddag. Kunnen ze U toch geen exact uur garanderen dan laat U de goederen leveren en vraag aan ons om bijvoorbeeld tegen 16:00 u te komen.




Ik verhuis en heb op de 2 adressen een verhuislift nodig. Hoe wordt dit gerekend?


Per keer dat Multy Service de verhuislift opstelt wordt er een forfait aangerekend. Bijvoorbeeld: U verhuist van Herk-de-Stad naar Diepenbeek. - Herk-de-Stad ligt in de BLAUWE regio. Dat wil zeggen dat er een forfait wordt aangerekend van 91 euro voor het eerste uur. Loopt de liftservice uit dan wordt er na het eerste uur, 18.5 euro extra gerekend voor elk bijkomend kwartier. - Diepenbeek ligt in de GELE regio. Dat wil zeggen dat er een forfait wordt aangerekend van 115 euro voor het eerste uur . Nadien wordt er 18.5 euro per bijkomend kwartier aangerekend.





Verhuizingen

Moet ik parkeerplaatsen voorzien voor de verhuis?


Onze vrachtwagen en verhuislift zijn samen 16 meter lang. Er moeten dus minumum 3 parkeerplaatsen voorzien worden om veilig te kunnen verhuizen. Vele steden vragen aan de bewoner zelf om die aanvraag te doen. Bij de meeste gemeenten kan U via de stadswebsite een aanvraag doen voor "inname openbaar domein". Na uw aanvraag zal U een vergunning krijgen. Deze vergunning zal U moeten afdrukken, want deze moet tijdens de verhuis aan de voorruit van de vrachtwagen geplaatst worden. Na het toekennen van de vergunning, zorgen de stadsdiensten er meestal voor dat 24 uur voor de verhuis er borden "verboden te parkeren" worden geplaatst op het adres van de verhuis.




Hoe weet ik welke grootte van vrachtwagen ik moet kiezen?


Wij komen steeds met de grootste vrachtwagen van 57 m³. U betaalt naarmate de vrachtwagen gevuld is. Er zijn 3 tarieven, nl: volume van 20 m³, 40 m³ en 57 m³. Zo voorkomen we, dat we voor verrassingen staan en dat we niet alles in één keer meekrijgen. Een extra rit kost U veel meer dan het prijsverschil tussen 2 volumes.




Hoeveel verhuizers moet ik vragen?


Dit hangt af van de moeilijkheid van de verhuis. Wat bepaald de moeilijkheid?

 • Zijn het veel zware meubelen?
 • Wordt er vanop een verdiep verhuisd?
 • Moet er veel gedemonteerd of gemonteerd worden?
 • Hebt U tijdens de verhuis hulp van vrienden of kennissen?
Nadat wij alle info van U hebben ontvangen kunnen wij hierover doorgaans een idee hebben.




Vanaf waar worden de werkuren en km's aangerekend?


Multy Service maakt een onderscheid tussen verhuisuren en verplaatsingstijd.

 • De verhuistijd is de tijd die nodig is voor het in- en uitladen van de vrachtwagen. De effectieve verhuistijd zal U worden aangerekend.
 • De verplaatsingstijd is de tijd die nodig is om alle verplaatsingen te doen, nl: van bij Multy Service tot bij uw vertrekadres, naar de bestemming en dan terug naar Multy Service. Deze reistijden berekenen wij via Routenet.be. Van deze totale reistijd zijn de eerste 30 minuten GRATIS.
 • De totale te rijden km's zullen worden berekend. Hiervan zal de eerste 50 GRATIS km's worden afgetrokken.




Na de verhuis zijn er nog spullen die nog verwijderd moeten worden, wat doe ik hiermee?


Multy Service biedt U de dienst "Inboedelopruiming" aan. Vraag wat het U zou kosten om oude spullen op de afvalcontainer te gooien en/of naar kringwinkel te brengen. Wij helpen je graag verder.




Ik heb nog allerlei oude electroapparaten, wat doe ik hiermee?


Tijdens je verhuis neemt Multy Service, GRATIS, al je oude electro apparaten mee. zowel klein electro (haardrogers, gsm, ...), TV's en groot electro (wasautomaten droogkasten enz ...)





Meubelbewaring

Ik zou graag een ruimte willen reserveren, maar ik weet niet hoe groot deze moet zijn?


De effectieve ruimte die U inneemt met uw inboedel zal U worden aangerekend. Hoe beter alles wordt gestapeld, hoe minder U zal moeten betalen.




Is de meubelbewaarplaats verwarmd?


Multy Service beschikt over een meubelbewaarplaats met vloerverwarming. De warmte wordt egaal verspreid over de ganse vloeroppervlakte. Er wordt een constante temperatuur voorzien van 16°. Daarbij wordt er in de opslagruimte de lucht ontvochtigd. Hierdoor is het onmogelijk dat er schimmelvorming onstaat.




Heb ik steeds toegang tot mijn inboedel?


De opslagruimte kan allen betreden worden onder begeleiding. U heeft dus altijd toegang tot uw inboedel maar U moet wel even met ons contact opnemen om een afspraak te maken.




Is mijn inboedel verzekerd tijdens de bewaartijd?


Ja er is een gewone brandverzekering voor uw inboedel. Die is inbegrepen in de prijs van de meubelbewaring. Het verzekerde bedrag is 250 euro per ingenomen m³. Bijvoorbeeld U neemt een ruimte in van 20 m³, dan is uw inboedel verzekerd voor maximum 5000 euro. Bent U van oordeel dat dit niet voldoende is, dan hebt U de mogelijkheid om een bijkomende verzekering af te sluiten tegen meerprijs.




Als ik de huur van mijn opslagruimte wil beëindigen, ben ik dan gebonden aan een opzegtermijn?


Neen, er worden geen opzegtermijnen voorzien. U hebt dus de mogelijkheid om zonder opzeg een einde te maken aan uw overeenkomst. U moet ons wel contacteren om af te spreken om uw inboedel te komen ophalen. Let wel op! Voor U uw inboedel komt ophalen, moeten al de openstaande facturen vereffend zijn.




Hoe moet de betaling gebeuren van de gehuurde opslagruimte?


Bij het begin van elke maand sturen wij U een mail met de factuur voor de huur van de nieuwe maand. De huur moet op voorhand voldaan worden. U heeft dan 8 kalenderdagen de tijd om de betaling uit te voeren. De huur wordt per dag aangerekend en bijgevolg kan dit naargelang de maand verschillen.




Wat gebeurt er als ik huurachterstand heb?


Als U 2 maanden huur achterstaat, zegt Multy Service de overeenkomt op. U heeft dan 14 dagen de tijd om uw inboedel te komen ophalen. Het openstaand saldo moet wel eerst voldaan worden. Als na 14 dagen uw inboedel nog steeds niet opgehaald is, zal Multy Service uw inboedel laten verwijderen en de kosten voor het verwijderen zullen U bovenop het openstaand saldo worden aangerekend. Een gerechterlijke procedure zal worden opgestart.




Is mijn inboedel beveiligd en verzekerd tegen diefstal?


Onze meubelbawaarplaats is beveiligd. Desondanks is er een diefstal verzekering. De verzekerde waarde (eerste risico dekking) bedraagt 1/4de van het bedrag van uw brandverzekering. Let wel op! Het is aan U als klant om te bewijzen dat er iets ontvreemd is? Het beste is, als er waardevolle zaken moeten bewaard worden, dat U dit vermeld bij aanvang van de huurovereenkomst.




Moet er een waarborg of administratiekosten betaald worden?


Voor het huren van uw meubelbewaarplaats vraagt Multy Service U géén huurwaarborg. Voor het opmaken van de huurovereenkomst moeten er ook geen kosten betaald worden.





Algemeen

Ik zou graag een offerte hebben voor een dienst. Hoe ga ik tewerk?


Om een prijs te ontvangen voor een verhuisdienst, vult U best een offerteformulier in. Vul zo veel mogelijk gegevens in. Op basis van de informatie die U ons doorstuurt, zullen wij U een offerte bezorgen die beantwoord aan uw behoeften.




Hoe kan ik betalen na de gevraagde dienst?


Wij vragen contante betaling na onze verhuisdienst. Dit wil zeggen dat wij na de verhuisdienst een afrekening opmaken die dan, terplaatse, moet voldaan worden. Er zijn verschillende manier waarop dit kan gebeuren: - U heeft cash geld - U betaalt met Payconiq, een applicatie die de meeste banken aanbieden. LET OP! hier is meestal een betalingslimiet ingesteld van max 250 euro.
- U doet met uw smartphone een instant overschrijving. Onze mensen hebben GEEN bancontact automaat mee. Betalingen via overschrijving aanvaarden wij niet (uitgezonderd vaste partners).




Hoe lang op voorhand moet ik mijn verhuis aanvragen?


Wij hebben een planning. Bij ons is het principe, de klant die als eerste zijn offerte accepteert zal ook als eerste in de planning worden toegevoegd. Eens onze agenda vol staat kunnen wij geen opdrachten meer aanvaarden voor die dag. Wij zullen U dan een alternatieve verhuisdatum voorstellen. Dus als U op een specifieke datum wenst te verhuizen, kan U niet snel genoeg uw verhuis vastleggen. Ondertussen kan U al starten met een offerteaanvraag, dit verbindt U tot niets.




Hoe leg ik mijn verhuis vast?


Wij communiceren graag met onze klanten via email. De beste manier om uw verhuis vast te leggen is de volgende:

 • Via onze website kan U een van de invulformulieren vervolledigen. Tracht zoveel mogelijk informatie op te geven zodat nadien de offerte de realiteit benadert.
 • Op basis van de verstrekte informatie zullen wij U een op maatgemaakte prijsofferte opsturen.
 • U leest deze offerte door. Als U vragen heeft.... kan U ze ons altijd stellen. Indien alles duidelijk is en U bent akkoord met de inhoud ervan, dan kan U de offerte accepteren door op de knop te drukken.
 • U ontvangt een bevestiging dat U uw offerte heeft geaccepteerd.
 • Wij plannen uw vehuis in.
 • U verhuisafspraak ligt nu definitief vast. U hoeft geen voorschot te betalen.
 • Na de verhuis maken wij een afrekening op die contant moet worden voldaan.





Meubelmontage

Ik heb meubelen gekocht in bouwpakket. Kan ik bij Multy Servie terecht voor ze te monteren?


Multy Service heeft 20 jaar ervaring in het monteren van meubelen van allerhande merken. Als wij het niet kunnen .... dan kan niemand het.




Hoe kan ik een prijs weten voor het monteren van mijn meubelen?


Multy Service maakt geen vaste prijzen voor het monteren van meuebelen. Alles hangt af van de fabrikant van de meubelen. Er zijn kleerkasten met 3 deuren die op 1.5 uur zijn gemonteerd en er zijn er waar je 4 uur tijd voor nodig hebt. De ervaring leert, hoe goedkoper de meubelen, hoe langer je erover doet om ze te monteren. De meubelmontage zal worden aangerekend per gewerkt uur.




Na de meubelmontage is er heel wat afval, wat moet ik hiermee?


Na de meubelmontage kan Multy Service de afval meenemen om te verwerken. Hiervoor wordt 10 euro aangerekend per m³.





Inboedelopruiming

Ik heb meubelen die ik zou willen verkopen, is Multy Service hierin geïnteresseerd?


De tweedehands markt ligt plat. Het aanbod is veel groter dan de vraag. Wij krijgen niets meer verkocht en als we iets kunnen verkopen is het aan héél lage prijzen. Wij kunnen dus niets meer geven voor oude meubelen, tenzij dat het echt iets waardevol is.




Ik heb een woning die ik wens te laten leegmaken. Hoe kan ik een prijsofferte ontvangen?


U vult een offerte aanvraag formulier in. Wij nemen met U contact op om langs te komen, om zo een idee te krijgen van wat U van ons verwacht. Nadien sturen wij U per mail een vrijblijvende en gedetailleerde offerte.




Hoe wordt de betaling geregeld voor een inboedelopruiming?


Nadat U akkoord bent met onze offerte, maken wij een voorschotfactuur op van 80 % van het offertebedrag. De betaling van dit bedrag moet gebeuren voor aanvang van de werken. Nadat de werken zijn uitgevoerd volgens de afspraken maken wij een saldofactuur op van de effectief gewerkte uren en kosten. U heb dan 8 dagen de tijd om dit over te schrijven.