top of page
5_coronavirus_.jpg

CORONA MAATREGELEN

Verhuisbedrijven mogen hun activiteiten verder zetten onder voorwaarden die de overheid heeft opgelegd.

04/05/2020 Dit zijn de laatste richtlijnen die verhuisfirma's hebben ontvangen van de FOD en dewelke wij strikt moeten naleven. Lees ze hier.

 1) Algemene voorwaarden:

 • "Social distancing", al het nodige moet ondernomen worden om ervoor te zorgen dat er tussen de personen 1.5 meter ruimte behouden blijft.

 • Alle woonvertrekken moeten geventileerd worden.

 

2) Verhuisactiviteiten:

       1. U doet de verhuis zelf:

 • U mag zich laten helpen door één vriend of kennis.

 • U moet zorgen dat U een onderlinge afstand bewaart, van 1.5 meter. 

 • U voorziet een mondmasker voor alle helpers.

        2. U laat uw verhuis uitvoeren door Multy Service:

 • Uw verhuis zal dan integraal worden uitgevoerd door personeel van Multy Service.

 • De klant of zijn aangestelden mogen niet helpen bij de verhuis, tenzij er een afstand van 1.5 met kan bewaard worden.

 

3) Liftservice:

 • Tijdens het opstellen en afbreken van de verhuislift moet iedereen uit de omgeving blijven.

 • Klant en personeel van Multy Service mogen zich niet mengen.

 • Wat wel mag is dat personeel van Multy Service alles op de plateau zet en dat de klant boven er alles afneemt, of omgekeerd.   

 

4) Documenten:

 • Op het einde van de verhuis moeten er documenten opgesteld worden.

 • Hierop wordt de afrekening gemaakt en wordt er op genoteerd dat de verhuis zonder schade is verlopen. 

 • Door de corona maatregelen kan dit document niet meer afgetekend worden door de klant.

 • Er zal op dat moment een foto van worden genomen die doorgezonden wordt naar het gekende email adres.

 

5) Betaling:

 • Wij vragen om de betaling niet meer in contanten te doen. U kan op volgende manieren betalen:

 • Via overschrijving op voorhand op onze rekening.

 • Via  een "instant" overschrijving op de moment van afrekening

 • Via Payconiq aplicatie. Let op! Deze betaling meestal beperkt tot 250 euro.   

Multy Service doet al het nodige om uw verhuis vlot te laten verlopen.
Wij hopen dat U rekening houdt met bovenstaande richtlijnen.

Houd U gezond en heb aandacht voor uw naasten!

Het Multy Service team

bottom of page